Christelijk Sociaal Netwerk


» Doe je mee? Lighthouse 500 Club Challenge

DOE JIJ MEE..?

met de Lighthouse 500 Club Challenge. We zijn op korte termijn op zoek naar 500 partners die 1x per jaar minimaal Ä50,= willen sponsoren om mensen in de armoede en nood te (blijven) helpen.

Stichting Lighthouse heeft het Lighthouse City Center (evangelisch centrum) waar dagelijks 30 tot 50 bezoekers komen op de inloop "Geschonken met Liefde". Onder het genot van een gratis bakje koffie of thee en een broodje bouwen onze vrijwilligers een vertrouwensband op waaruit meestal een hulpvraag komt. De hulpvraag wordt opgepakt door ons maatschappelijke hulp- en dienstverleningsteam die op alle gebieden, van schulden, verslavingsproblematiek tot huisuitzettingen etc. hulp biedt. Op twee avonden in de week verstrekken we een gratis warme maaltijd.
Ook ontvangen 40 tot 50 gezinnen iedere week een noodpakket. Deze gezinnen hebben (nog) geen of geen recht meer op de voedselbank voorziening.

We zijn vorig jaar ontzettend gegroeid en hebben meer dan 10.000 bezoekers over de vloer gehad. Op de koffie-inloop kwamen de eerste helft van 2014 gemiddeld 23 bezoekers per dag en het laatste half jaar gemiddeld 35 per dag. Dan zijn alle andere activiteiten nog niet meegenomen in het gemiddelde.

Door de snelle groei en grote drukte is de backoffice een beetje achter komen liggen maar PRIJS GOD, we hebben nu hulp voor de administratieve taken.

Stichting Lighthouse is volkomen afhankelijk van giften en donaties en krijgt geen subsidie. We werken 100% met vrijwilligers die zich 6 dagen in de week inzetten om de boel draaiende te houden.

Vanuit de grote Liefde van God die wij hebben ontvangen door Jezus Christus mogen we Zijn Liefde doorgeven aan onze naaste. En om dit steeds te blijven realiseren hebben we u financiŽle steun hard nodig.

Helpt u mee om de armen in onze samenleving te helpen...?
Wordt partner doe mee met de Lighthouse 500 Club Challenge!

Neem even contact met ons op..
faceook.com/Lighthousecitycenter


Laatste Nieuws | Redaktie