Christelijk Sociaal Netwerk


» Stichting ?House of Hope?

Naam
Stichting ?House of Hope?
Project voor sociaal maatschappelijke dienstverlening in de Tarwewijk, Katendrecht en de Beverwaard te Rotterdam

Postadres & vestigingsadres
Bas Jungeriusstraat 254-B
3081 VS Rotterdam

Telefoon
010-215 06 63

Website
www.houseofhope.nl

Email
Frontoffice@houseofhope.nl
Achtergrondinformatie
Stichting House of Hope is actief in enkele achterstadswijken op Rotterdam-Zuid: Tarwewijk, Katendrecht en Beverwaard. In al deze wijken heeft meer dan 50% van de mensen een andere culturele achtergrond. Velen leven in armoede en eenzaamheid. Velen zijn werkeloos, kampen met schulden en hebben een onzekere huisvestingssituatie. Er zijn in deze kinderrijke buurten veel gebroken relaties en één-ouder-gezinnen.
Stichting House of Hope is in 2004 gestart in de Tarwewijk. Ze is ontstaan vanuit een initiatief van de International Christian Fellowship-gemeente in Rotterdam; een Engelstalige gemeente met ca. 40 verschillende nationaliteiten. De samenwerking heeft zich inmiddels verbreed naar vele andere kerken. Inmiddels zijn daar de vestigingen op Katendrecht (2007) en de Beverwaard (2008) bij gekomen. Wij werken met een grote groep vrijwilligers (ca. 180) uit Rotterdam en daarbuiten. Naast deze vrijwilligers hebben we elf (7 fte) betaalde medewerkers in dienst.

Doelstelling en doelgroep
House of Hope is een interkerkelijke stichting die sociaal, diaconaal en pastoraal werk verzorgt voor de volle breedte van de samenleving, ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of stand. Wij willen de mensen, in de diverse wijken waar we actief zijn, dienen met laagdrempelige zorg en samenbindende activiteiten. We richten ons vooral op de moeilijk bereikbare groepen en degenen die, mede als gevolg van de forse bezuinigingen, tussen wal en schip dreigen te vallen.
Wij zijn een contactpunt voor kinderen, tieners en volwassenen waar we met praktische hulp, een luisterend oor en een goed advies mensen meer hoop willen geven. Door de toenemende armoede zijn er wekelijks wijkmaaltijden en worden voedselpakketten uitgereikt. Daarnaast denkt House of Hope mee met de opzet van dergelijke activiteiten in andere wijken en plaatsen.

Sociaal-maatschappelijke activiteiten
House of Hope is vijf dagen per week open, zowel overdag als ?s avonds. Vier dagen is er een inloopmogelijkheid met een maatschappelijk spreekuur. Ondersteuning en Ontmoeting van mensen, dat zijn de woorden waar het bij House of Hope om draait:
- Activiteiten op het vlak van Ondersteuning:
Maatschappelijk spreekuur, bezoekwerk, voedselbank, klussenhulp, afgestemde hulp, versterken eigen kracht, thuishulp, hulp aan ongedocumenteerden, pastorale hulpverlening.
- Activiteiten op het vlak van Ontmoeting:
Inloop- en huiskamerproject, buurtevenementen, zoals buurt-bbq, doelgroep-vakanties, ontspanning, kinderbijbelclub, kinderinloop, tienerclub, gespreksgroepen voor vrouwen en mannen, wijkmaaltijden, weken van Hoop, participatie/integratie activiteiten (werkstages, gast heer/vrouwproject, bezoekwerk).

Name
Email
Nachricht