Christelijk Sociaal Netwerk


» Leger des Heils MCR Rotterdam e.o.

Naam
Leger des Heils
Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o (MCR)

Post- & vestigingsadres
Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR)
Kooikerweg 28
3069 WP Rotterdam

Telefoon
010-222 98 88 (Kooikerweg)

Website
www.legerdesheils-mcr.nl
www.legerdesheils.nl (algemeen)
www.facebook.com/legerdesheilsmcr
www.twitter.com/ldhmcr

Geschiedenis
Al meer dan 125 jaar biedt het Leger des Heils maatschappelijke opvang, begeleiding en noodhulp.

Uitgangspunten
Het Leger des Heils is maatschappelijk betrokken vanuit de oproep van het Evangelie: praktische naastenliefde en barmhartigheid.

Sociaal-maatschappelijke activiteiten:
Het Leger des Heils biedt vele vormen van materiŽle en immateriŽle hulp, zorg en opvang.
Het Leger des Heils heeft meerdere vestigingen in de regio Rijnmond.

Het MCR, onderdeel van het Leger des Heils, levert zorg en welzijn in Rotterdam en de omliggende gemeenten. Van laagdrempelige buurtactiviteiten en ambulante zorg, tot intensieve woonbegeleiding en werkervaringsplaatsen.
Wij zijn er onvoorwaardelijk voor mensen zonder helper, ongeacht iemands achtergrond of levensovertuiging. Vanuit een christelijke levensovertuiging zetten we ons in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van leven, werken, wonen en maatschappelijk participeren. (Ex-)Dak- en thuislozen (veelal kampend met verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen), multiprobleem gezinnen, jongeren (18-23 jaar) met complexe hulpvragen, langdurig werklozen of sterk geÔsoleerde ouderen: wij bieden hen hulp op alle levensterreinen.

Het MCR werkt in Rotterdam, maar ook in Gouda (Midden-Holland), Capelle aan den IJssel, Nissewaard (Spijkenisse en Bernisse) en Nieuw Waterweg Noord (Vlaardingen, Schiedam en Maassluis).

Aanmelding en werkwijze
Het Bureau Traject Management (BTM) is de ?voordeur? van het MCR en is bereikbaar op ťťn centraal telefoonnummer. Hier kan men terecht voor informatie over al onze producten in de gemeenten waar wij werkzaam zijn, en voor ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Bij BTM meld je je aan voor zorg door het Leger des Heils in Rotterdam, Gouda, Nissewaard (Spijkenisse en Bernisse), Nieuwe Waterweg Noord (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) en Capelle aan den IJssel. De twaalf trajectcoŲrdinatoren van BTM verwerken de aanmeldingen, houden intakes en ondersteunen bij het aanvragen van indicaties. De gemeenten beslissen uiteindelijk, in de meeste gevallen over de toewijzing van zorg. Daarna stelt BTM (mede) een zorgtraject op. CliŽnten worden daarbij gekoppeld aan een trajectcoŲrdinator voor de duur van het hele traject.

Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. (MCR) Bureau Traject Management (BTM)
Kooikerweg 10
3069 WP Rotterdam

Telefoon: 010-207 05 11
Email btm.mcr@legerdesheils.nl

Bereikbaar voor alle aanmeldingen en inhoudelijke vragen betreffende de zorg die het Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. levert, van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Name
Email
Nachricht