Christelijk Sociaal Netwerk


» Stichting Ontmoeting

Naam
Stichting Ontmoeting

Postadres & vestigingsadres
?s Gravendijkwal 95
3021 EH Rotterdam

Telefoon & fax
Tel: 010-425 33 03, Fax: 010-436 80 90

Website
www.ontmoeting.org

Geschiedenis
Stichting Ontmoeting is in 1988 opgericht. Een aantal predikanten uit de christelijke kerken sloeg de handen ineen om iets voor dak- en thuislozen te doen. In 1991 kon daadwerkelijk gestalte worden gegeven aan deze wens door de opening van het dienstencentrum in Rotterdam.

Uitgangspunten
Ontmoeting biedt op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en
mogelijkheden van de cliënt. Uitgangspunt is om - vanuit de verbondenheid
met Christus - zich in te zetten om de naaste bij te staan tot eer van God.
Ontmoeting biedt in dat kader persoonlijke hulpverlening voor lichaam, geest en ziel.
Giuseppe Zanotti Shoes Outlet

Sociaal - maatschappelijke activiteiten
Het dienstencentrum in Rotterdam bestaat uit de afdelingen opvang & begeleiding en activering.
Hier worden de volgende diensten verleend:
- Inloopruimte waar bezoekers worden voorzien van hun primaire dagelijkse
levensbehoeften;
- Veldwerk, waarmee buitenslapers actief worden opgezocht;
- Zorgcoördinatie voor het in kaart brengen en coördineren van de zorg;
- Woonproject voor onderdak en begeleiding in het wonen;
- Dagactiviteiten voor een actieve dagbesteding;
- E-centrum voor het volgen van computercursussen;
- Pastorale zorg
- Werktrajectbegeleiding
- Algemene Ondersteunende Begeleiding
- Ontmoetingsnetwerken t.b.v. opbouw sociaal netwerk clone watches

Name
Email
Nachricht