Christelijk Sociaal Netwerk


» Stichting The Innercity Project Rotterdam

Naam
Stichting The Innercity Project Rotterdam

Vestigingsadres en postadres
op woensdag- en donderdagavonden:
Wijkgebouw ?De Bron"
Vondelweg 254
3031 PW Rotterdam

Email
tip@innercityproject.nl

Website
www.innercityproject.nl

Geschiedenis
The Innercity Project, in 1994 gestart en inmiddels een stichting met ruim 35 vrijwilligers uit allerlei kerken en denominaties. TIP is deelnemer van de Evangelische Alliantie. TIP is financieel afhankelijk van giften en fondsen.
IBAN: NL80 INGB 0004 2013 96.

Uigangspunten
Stichting The Innercity Project Rotterdam is opgericht als antwoord op de
confrontatie met het leed van daklozen, straatprostituees en mensen met psychiatrische problemen in de stad Rotterdam. Zij ziet zichzelf als middel tot ontmoeting en wil daar waar een concrete vraag opkomt een
doorgeefluik zijn naar professionele hulpverlening.

Sociaal-maatschappelijke activiteiten
Inloop in De Bron

Woensdagavond wordt er een warme maaltijd aangeboden gevolgd door een gespreksavond. Hier wordt op een interactieve manier een Bijbels of actueel thema besproken waarbij aansluiting wordt gezocht bij de leefwereld van de bezoekers.

Donderdagavond is er ruimte voor een praatje over alledaagse dingen,MONTBLANC REPLICA WATCHES
maar ook over problemen waar men mee te maken heeft. Dit alles onder genot van een kop koffie, een broodje en wat lekkers. Gemiddeld komen er 35 tot 45 gasten.

(Zieken)huisbezoek en gevangenisbezoek zijn zaken die uit onze contacten op straat en inloop voortvloeien.

Vrijwilligers
Als ondersteuning voor de vrijwilligers is er coaching en teambuilding.
Bovendien worden op verschillende momenten in het jaar deskundigheids-trainingen gegeven. Hierbij komen bijvoorbeeld onderwerpen als verslaving en psychische problematiek aan de orde.

Name
Email
Nachricht