Christelijk Sociaal Netwerk


» Stichting HiP in Rotterdam, Samen 010

Iedereen heeft weleens hulp nodig. U komt mogelijk in aanmerking voor hulp via HiP. HiP biedt uitkomst wanneer hulp noodzakelijk is en u:
? zelfstandig woont en (tijdelijk) geen vrienden, familie of kennissen heeft die u kunnen helpen;
? niet voldoende geld heeft om hulp te kunnen inkopen;
? eventueel beperkt bent door gezondheidsklachten.
Het is vaak de combinatie van factoren die een probleemsituatie veroorzaakt. Bel gerust als u twijfelt over uw eigen situatie.
U kunt een hulpvraag indienen via de HiP-hulplijn 010-303 27 30,
rotterdam@stichtinghip.nl of via het hulpaanvraagformulier op de website.

Introductie
Steeds meer mensen hebben hulp nodig. Steeds minder mensen krijgen daadwerkelijk de hulp die ze nodig hebben. Stichting Hulp in Praktijk (Stichting HiP) wil hier verandering in brengen. HiP mobiliseert christenen in het geven van hulp. Ook in Rotterdam is HiP actief. HiP helpt Rotterdammers in nood.

Wat is HiP?
Veel christenen in Nederland en ook in Rotterdam willen wel helpen, maar weten niet goed hůe of wŠŠr ze moeten beginnen. HiP neemt de drempel weg en zet mensen in beweging.
Het lijkt erop dat verschillende kerken en hulpverlenende organisaties in Rotterdam niet altijd op de hoogte zijn van elkaars noden en capaciteiten. HiP brengt de partijen samen voor een effectieve en efficiŽnte hulpverlening.
De hulp die HiP organiseert wordt geboden door (leden van) kerken en parochies uit Rotterdam. De hulpverlening vindt niet plaats onder de ?vlag? van HiP, maar uit naam van de Rotterdamse kerken. Daarmee wordt het doel van HiP bereikt: de kerken zichtbaar maken in de stad! De ervaring is, dat op het overgrote deel van de binnengekomen hulpvragen vrijwilligers ingezet kunnen worden.

Doelstellingen van HiP
Stichting HiP is opgericht om het geven van hulp in goede banen te leiden. HiP doet dat door hulpbehoevenden in contact te brengen met mensen die hulp willen bieden. Onze doelstellingen zijn:
∑ christenen mobiliseren hulp te geven;
∑ hulp bieden aan mensen in nood (ongeacht culturele of religieuze
achtergrond);

∑ samenwerking tussen kerken en organisaties stimuleren;
∑ ondersteuning van diaconieŽn en charitas in hun activiteiten.

Werkwijze
HiP heeft een database met vrijwillige hulpbieders. Iedereen die lid is van een kerk die meedoet met HiP kan zich als hulpbieder aanmelden. De hulpbieders worden op basis van hun gaven en talenten en beschikbare tijd ingeschreven. Ze willen zich graag inzetten voor Rotterdammers in nood.
Mensen kunnen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond, om hulp vragen. Dit gebeurt via de HiP Hulplijn 010-303 27 30,
rotterdam@stichtinghip.nl of via het hulpaanvraagformulier op de website.
De hulpvragen variŽren van hulp in de huishouding tot klusjes, transport, hulp bij het invullen van documenten of ? er gewoon voor iemand zijn.
De kenmerken van de hulpvraag worden geregistreerd en vergeleken met het hulpaanbod in de database. HiP brengt vervolgens de hulpbehoevende Rotterdammer in contact met een vrijwilliger die de hulp kan bieden.

Karakter van de organisatie
Stichting HiP is een organisatie die een communicatienetwerk onderhoudt. HiP zorgt voor contactvorming tussen mensen en doorbreekt zo de anonimiteit in de Rotterdamse samenleving.
HiP ondersteunt de Rotterdamse kerken. Zij is gericht op een vitale kerk die invloed heeft op de wijk.
HiP is interkerkelijk georiŽnteerd en wordt aanbevolen door vrijwel alle landelijke denominaties.