Christelijk Sociaal Netwerk


» Christelijk Sociaal Netwerk


GESCHIEDENIS:
In 1991 kwamen honderden afgevaardigden van christelijke organisaties bijeen om te gedenken, dat het 100 jaar geleden was, dat onder de katholieken (dankzij de encycliek ?Rerum Novarum?) en onder protestanten (dankzij Abraham Kuyper) bezinning plaatsvond over de vreselijk slechte positie van de arbeiders. Die bijeenkomst in 1891 werd het Christelijk Sociaal Congres genoemd. En zo kwam de christelijk geďnspireerde sociale actie op gang,Swiss Replica Watches die leidde tot sociale wetgeving, de oprichting van christelijke vakbonden en politieke partijen, publicatie van boeken en geschriften over de sociale kwesties van die tijd. Een verandering kwam tot stand.

Maar hoe is het nu na 115 jaar met ons land gesteld? Aan de ene kant is er een enorme welstand, maar er is ook een groter wordende groep met sociale problematiek. Vanaf het eind van de vorige eeuw is het besef groeiend, dat we weer in beweging moeten komen om deze sociale problematiek aan te pakken. De landelijke bijeenkomst van 1991 (Stichting Christelijk Sociaal Congres, p/a SBI training & advies, Postbus 69, 3940 AB Doorn, tel. 0343-473 333, info.csc@sbi.nl; www.stichting-csc.nl) gaf een impuls om heel concreet in Rotterdam aan de slag te gaan. En zo kwam in 1996 het Christelijk Sociaal Netwerk tot stand. Het bestuur bestaat uit mensen die afkomstig zijn uit sectoren als bedrijfsleven (VNO-NCW), vakbeweging (CNV), de kerken, politiek, onderwijs en gezondheidszorg. De taak van het NETWERK is het christelijk-sociaal denken te stimuleren en te ondersteunen en vooral niet te gaan doen, wat andere organisaties en instellingen al doen. Met deze site krijgt u informatie over al die andere christelijk sociale organisaties, die in de stad actief zijn.
Ga daarvoor naar pagina: Netwerk Participanten!

CHRISTELIJK SOCIAAL NETWERK ROTTERDAM-RIJNMOND
P/a Postbus 81065, 3009 GB Rotterdam
IBAN NL59 RABO 0381 8637 43, leen@continentalart.org.
Het Christelijk Sociaal Netwerk heeft een ANBI-status.

DONATIES:
Het Christelijk Sociaal Netwerk wordt niet gesubsidieerd. Het werk kan alleen gebeuren dankzij giften, sponsoring en donaties. Uw bijdrage is van harte welkom.

HET BESTUUR
Het bestuur van het Christelijk Sociaal Netwerk wordt gevormd door:
Monique Vogelaar (voorzitter) en Leen La Rivičre (secretaris en penningmeester)

CONTACT:
Vul onderstaand formulier in om een bericht te sturen naar het secretariaat.

Name
Email
Nachricht