Christelijk Sociaal Netwerk


» Stichting Sonshine

Naam
Stichting Sonshine

Postadres- en vestigingsadres
Sliedrechtstraat 55
3086 JL Rotterdam

Telefoon
Patricia Kamp - 0619 910 144

Website
sonshine.nl
www.facebook.com/sonshinejeugdwerk

Geschiedenis en activiteiten
Sonshine is al meer dan 10 jaar actief op het gebied van jeugdwerk en maatschappelijk werk in achterstandswijken. Na 7 jaar te hebben gewerkt in Roermond, is de organisatie begin 2007 verhuisd naar Rotterdam-Zuid, waar ze is gevestigd in de voormalige pastorie en ontmoetingsruimte van de Open Hofkerk.

Een team van toegewijde medewerkers en vrijwilligers ontvangt tweemaal per week circa 80 kinderen op de club. Daarnaast doen zij huisbezoeken en wordt hulp verleend waar dat nodig is. Een praatje maken, wat extra boodschappen langsbrengen, gezinnen terzijde staan in moeilijke situaties, de weg wijzen en meegaan naar instanties en vooral: een buurvrouw en buurman zijn, waar kinderen en ouders terecht kunnen, ook buiten kantooruren.

Alle medewerkers en bestuursleden zijn christen en komen uit verschillende kerken (o.a. evangelisch, rooms-katholiek en pkn). In al onze verscheidenheid proberen we eensgezind en in woord en daad te handelen naar het voorbeeld van Jezus.

Helpen?
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen (4 5 keer per jaar), een dagje meelopen, ons om tips/advies vragen, vrijwilliger worden of financieel ondersteunen, neem dan gerust contact met ons op!