Christelijk Sociaal Netwerk


» Ontmoetingscentrum De Brug

Naam
Ontmoetingshuis De Brug

Postadres
Mathenesserlaan 301b
3021 HK Rotterdam

Bezoekadres
Bruijnstraat 16
3026 VD Rotterdam

Telefoon
Martine den Boer (missionair diaconaal werker): 0649-878 200

Geschiedenis
Ontmoetingscentrum De Brug is zo?n 20 jaar geleden opgezet vanuit de Hervormde Gemeente Delfshaven als laagdrempelig contactpunt in de wijk.

Uitgangspunten
Met De Brug wil de HGD een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen in de wijk. Daarbij staat het scheppen van voorwaarden voor driedimensionale ontmoeting centraal:

1. ontmoeting tussen de kerk en de buurt
2. ontmoeting tussen mensen onderling
3. ontmoeting tussen mensen en God

Sociaal-maatschappelijke activiteiten
De Brug is in de eerste plaats een inloophuis waar iedereen binnen kan lopen voor een gratis kopje koffie of thee, een praatje, een hulpvraag, etc.
Hiervoor staat twee ochtenden per week van 10 tot 12 uur de deur open: dinsdag en donderdag. Donderdag wordt aansluitend tussen de middag een lunch aangeboden voor 2 euro. Op zondag is er een Brugdienst in een zaaltje van de Pelgrimvaderskerk. Ook wordt er via De Brug geparticipeerd in sociaal-maatschappelijke activiteiten in de buurt.
Vanaf oktober hoopt De Brug het nieuwe pand aan de Aelbrechtskolk 33 te kunnen betrekken. Dan zullen de inloopactiviteiten uitgebreid worden.

Name
Email
Nachricht